UTAMA

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Kali Ke-193 (Bil. 11 Tahun 2019) pada 26 Mei 2019 telah bersetuju memperakukan kelulusan kenaikan pangkat pangkat ahli akademik seperti berikut:

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Lembaga Pengarah (LPU) Kali Ke-62 (Bil. 3 Tahun 2019) pada 27 Julai 2019 telah bersetuju memperakukan kelulusan kenaikan pangkat pangkat ahli akademik seperti berikut:

SEKALUNG TAHNIAH DARI KAMI !!!